Christiana Middle School — Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st 8:05 AM 9:00 AM 55 min
2nd 9:04 AM 9:50 AM 46 min
3rd 9:54 AM 10:40 AM 46 min
4th 10:44 AM 11:35 AM 51 min
5th 11:39 AM 12:30 PM 51 min
6th 12:34 PM 1:25 PM 51 min
7th 1:29 PM 2:15 PM 46 min
8th 2:19 PM 3:05 PM 46 min
Christiana Middle School - 4675 Shelbyville Pike, Christiana, TN 37037 - Phone: 615-904-3885 - Fax: 615-904-3886